Onderhoud

Problemen aan daken ontstaan meestal door achterstallig onderhoud en ophoping van vuil waardoor de waterhuishouding op het dak verstoord raakt, dit kan ernstige schade tot gevolg hebben. Onderhoud van uw dak is dan ook beslist geen overbodige luxe.

Wij adviseren u minimaal één keer per jaar de daken te controleren.

Hierbij willen wij u attenderen op de mogelijkheid om met ons bedrijf een onderhoudscontract af te sluiten. Jaarlijks inspecteren wij voor u het dak, alle details worden nagelopen op onvolkomenheden en vuil wordt verwijderd.

Van onze werkzaamheden ontvangt u een schriftelijk rapport.

Zie onderstaand voorbeeldrapport.