Spoorblok Cartesiusdriehoek

In dit project is er bij de architectuur rekening gehouden met de balans tussen groen en grijs. De meer stedelijke uiting is terug te vinden aan de buitenrand terwijl het groen wordt doorgetrokken vanuit het Cartesiuspark. Het overkoepelende motto is hoogstedelijk wonen in een parkachtige omgeving met een gezonde en groene leefkwaliteit. Er is veel aandacht in het ontwerp voor groene gevels, waarbij zowel structureel gebouwgroen is toegepast, als ook individuele voorzieningen per woning zijn ontworpen.

Spoorblok Cartesiusdriehoek

De woonblokken zijn gegroepeerd rondom een binnentuin, die als collectieve buitenruimte voor de bewoners is bestemd, maar die zijn levendigheid en doorspoeling ook dankt aan de gelijktijdige toegangs- en doorgangsfunctie naar de woongebouwen. Het landschapsplan voor de binnentuin is nauw afgestemd met de groenarchitectuur van de gevels.

Spoorblok Cartesiusdriehoek

Op de foto’s kan je heel goed zien hoe de opbouw van het dak in elkaar zit en welke ontwikkelingsprocessen er hebben plaatsgevonden om tot het eindresultaat te komen.