Valbeveiliging

Veiligheid is een belangrijk aspect van het werk op een dak. Veilig te werk gaan is dan ook verplicht!

Valbeveiliging bestaat uit vier componenten:
– Ankerpunten
– Harnassen
– Connectoren tussen de valharnassen en de ankerpunten (veiligheidslijnen)
– Toestellen voor redding op hoogte, of betreding van besloten ruimten

Permanente valbeveiliging

Veel gebouweigenaren kiezen er dan voor om een permanent valbeveiligingssysteem op het dak te laten plaatsen. De keuze voor losse ankerpunten, kabelsysteem of hekwerk word bepaald door de frequentie van betreding en mogelijk aanwezige zonnepanelen.