Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect van het werk op een dak. Veilig te werk gaan is dan ook verplicht!
Naast veilig werken tijdens de bouw en het onderhoud kan een goed dak bijdragen aan permanente veiligheid van het gebouw.

Valbeveiliging

Valbeveiliging bestaat uit vier componenten:
– Ankerpunten
– Harnassen
– Connectoren tussen de valharnassen en de ankerpunten (veiligheidslijnen)
– Toestellen voor redding op hoogte, of betreding van besloten ruimten

Veel gebouweigenaren kiezen er dan ook voor om een permanent valbeveiligingssysteem op het dak te laten plaatsen. De keuze voor losse ankerpunten, kabelsysteem of hekwerk wordt bepaald door de frequentie van betreding en mogelijk aanwezige zonnepanelen.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk aspect voor, tijdens en na de loop van een project. De dakbedekking kan bijdragen aan een betere brandveiligheid. Zo kan het aanbrengen van een brandwerende toplaag de kans op een brand verminderen. Zo’n toplaag verminderd namelijk de branddreiging van buitenaf. Een product waarmee dit bereikt kan worden is de IKO Fireproof, een daksysteem gebouwd voor het verhogen van de brandveiligheid. Deze premium materialen zorgen voor een brandvertragende, rook onderdrukkende, én zelfdovende werking.