Dak van het jaar 2021

Op 18 maart 2022 vond de jaarlijkse prijsuitreiking voor Dak van het jaar plaats. Het was een groot feest in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Driehonderd gasten waren aanwezig, er was een goed diner en live entertainment van onder andere Wolter Kroes. Er waren twee prijzen te winnen: Dak van het jaar hellende daken en Dak van het jaar voor platte daken. Dit jaar heeft H.D.O. Dakbedekkingen BV met het project de Groene Kaap de prijs voor het beste platte dak in de wacht mogen slepen!

Prijs voor het platte dak van het jaar

De uitreiking voor de prijs van het beste platte dak van het jaar 2021 begon met een video van de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (bouw, wonen en energietransitie gebouwde omgeving). Hij was trots dat alle drie de kandidaten die de shortlist hebben behaald, uit Rotterdam kwamen. Hij benadrukte het belang dat Rotterdam inziet van de belangrijke rol die daken kunnen spelen in de aanpak van grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan hittestress, afnemende biodiversiteit en wateroverlast. De 18,5 km2 onbenutte daken geven een mooie kans om impact te maken.

Mede­jurylid Marco de Kok bracht voor alle toehoorders de drie – Rotterdamse – projecten van de shortlist in herinnering:

  • Startmotor, 566 starterswoningen nabij het Zuidplein met veel mogelijkheden voor sociale contacten tussen bewoners door de vele collectieve ruimtes en door vier verschillend uitgewerkte multifunctionele daken;
  • Little C, een grootstedelijke ontwikkeling in de Coolhaven met een groot retentiedak, slim watermanagement, een parkeergaragedak, dat fungeert als openbare ruimte en zonnepanelen, groen en verblijfsfuncties op de hogere daken;
  • De Groene Kaap, ook een grootstedelijke ontwikkeling, nu in hotspot Katendrecht. Hier realiseerden wij veel ruimte voor groen, sociale ontmoeting en PV (op de hoogste daken). We hebben dit uitgevoerd met een (semipublieke) doorlopende dakroute met loopbruggen tussen de verschillende gebouwdelen.

Uit deze drie kandidaten koos de jury De Groene Kaap als winnaar. Alle kandidaten op de shortlist hebben een belangrijke sociale functie, dit was het beste uitgewerkt bij De Groene Kaap met een echt daklandschap. We hebben gewerkt met veel hoogteverschillen, diversiteit in verblijfsplekken en verbindende elementen, zoals de turquoise lijn.
De jury vond het slim dat in een vroeg stadium onderaannemers al betrokken waren, dit kwam de uitvoering en kwaliteit ten goede. De hoge borstweringen die overal zijn toegepast werden gewaardeerd: ‘Ze lijken simpel, maar zouden eigenlijk standaard moeten zijn. Niet alleen vanuit veiligheid, maar ook de gebruiksmogelijkheden.

De prijs werd in ontvangst genomen door Martin van Peenen (H.D.O. Dakbedekkingen), Henk Vlijm (Optigrün Benelux), Erik Steegman (Kiwa BDA Dakadvies), Thod Binder (Binder Groenprojecten) en Nikkie Notten en Gaston van der Heijden (beide Zoontjens).