Nophadrain

Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’ met de ontwikkeling en productie van slimme drainagesystemen voor het inrichten van gebruiksdaken. Daarbij vervullen we een belangrijke rol bij de advisering en zijn we nauw betrokken bij de uitvoering.

Nophadrain ontwikkelt en produceert drainagesystemen die vegetatie en beloop- en berijdbare verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maken. In onze drainagesystemen voegen we de verschillende functielagen in de opbouw van een gebruiksdak samen tot één product.